სულ 49 - ეკრანზეა 28 - 36-დან
1 2 3 4 5 6
რიგითობა
კრიტიკოსები
28
1 შეფასება
Helpful votes: 1 (100%)
ST
shalva tsitlidze
29
1 შეფასება
Helpful votes: 1 (100%)
ᲛᲘ
მსოფლიოს ირგვლივ
30
1 შეფასება
Helpful votes: 1 (100%)
DD
dimitri dimitri
31
1 შეფასება
Helpful votes: 0 (0%)
მანო
32
1 შეფასება
Helpful votes: 0 (0%)
XI
xatuna ivanidze
33
1 შეფასება
Helpful votes: 0 (0%)
ᲚᲤ
ლევან ფაღავა
34
1 შეფასება
Helpful votes: 0 (0%)
ქეთი
35
1 შეფასება
Helpful votes: 0 (0%)
ᲕᲮ
ვერა ხელაშვილი
36
1 შეფასება
Helpful votes: 0 (0%)
M
mariami
სულ 49 - ეკრანზეა 28 - 36-დან
1 2 3 4 5 6