შეფასების დეტალები

9.9 19 10
კლინიკა ახალ სიცოცხლეში
ზოგადი ქირურგია 1158
მკურნალობის შედეგი
 
10.0
ხარისხი / ფასთან
 
10.0
პროფესიონალიზმი
 
10.0
პუნქტუალობა
 
9.0
პიროვნული თვისებები
 
10.0
უნიჭირესი ექიმი დადებითი პიროვნება

შეფასების კომენატარები

ავტორიზაცია