შეფასების დეტალები

9.9 22 10
კლინიკა ახალ სიცოცხლეში
ზოგადი ქირურგია 2179
მკურნალობის შედეგი
 
10.0
ხარისხი / ფასთან
 
10.0
პროფესიონალიზმი
 
10.0
პუნქტუალობა
 
10.0
პიროვნული თვისებები
 
10.0
საკუთარი საქმის პროფესიონალია
M

შეფასების კომენატარები

ავტორიზაცია