ალვარადოს მოდიფიცირებული შკალა

 (გამოიყენება მწვავე აპენდიციტის დიაგნოსტირებისთვის)

ღვიძლის გადანერგვის ქირურგიული ტექნიკა

ღვიძლის გადანერგვის ოპერაცია ორი ეტაპისგან (დონორისგან ორგანოს ექსპლანტაცია და რეციპიენტისთვის იმპლანტაცია) შედგება და საშუალოდ 10-12 საათი გრძელდება (იშვიათად 4-5). შედარებისთვის, გულის გადანერგვა, საშუალოდ 2-3 საათი გრძელდება. ოპერაციის მსვლელობისას რეციპიენტს გადაესხმებოდა 10 ლიტრამდე სისხლი და სისხლის შემცვლელი ხსნარები. გვამური ღვიძლის გადანერ...

დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების სახელმწიფო პროგრამა

"ყურადღება!   პროფესიული განვითარების საბჭოს 2021 წლის 16 ივლისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებით, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ცხადდება იმ მაძიებლების განაცხადების მიღება, რომლებსაც ჩაბარებული აქვთ ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდა, მოპოვებული აქვთ საექიმო სპეციალობის მაძიებლის მოწმობა და აქვთ მზ
"ყურადღება!   პროფესიული განვითარების საბჭოს 2021 წლის 16 ივლისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებით, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების სახელმწიფო პროგრ